torsdag, december 10, 2009

Vart går gränsen för det offentliga uppdraget?

I dagens Barometern (ej online) finns en artikel om att Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ska starta en second hand-butik. Både politiker och organisationer som Stadsmissionen är upprörda, vilket är förståeligt. Nyligen kunde vi läsa att det är stopp för RIA i Nybros insamlingscontainer vid återvinningscentralen - enligt Barometern för att KSRR själva vill ha material till sin nya second hand-butik (som ska heta Retrå).

KSRR är ett kommunalförbund som ägs gemensamt av Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner. Dess uppgift är primärt att sköta kommunernas planering kring avfallshantering (se förbundsordning (pdf)). Personligen tycker jag inte det ingår i det kommunala uppdraget att driva second hand-butiker, i synnerhet när det redan finns organisationer som bedriver sådana verksamheter.

När en stor och skattefinansierad aktör som KSRR ger sig in på en - faktiskt - fungerande marknad så slår de undan benen för övriga aktörer. KSRR:s butik ska så småningom omsätta 12 miljoner kr/år, medan t ex Stadsmissionen omsätter 2 miljoner kr/år. Enligt förbundschefen finns tankar om att i framtiden anlita personal från arbetsmarknadsenheten för att reparera trasiga saker som senare kanske kan säljas.

Ni ser vartåt det barkar? Först ger sig den kommunala ärkekolossen KSRR in och slår undan benen på övriga aktörer på second hand-marknaden. Sedan tänker de, med hjälp av människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ge sig in och konkurrera med olika privata reparatörsfirmor. Det tycks inte finnas några gränser där det kommunala uppdraget slutar. Om avsikten med KSRR är att expandera vidare in på fungerande privata marknader så är min uppfattning att Kalmar kommun bör lämna förbundet.

Så långt rent politiskt och ideologiskt. Nu kommer vi in på juridik.

Frågan är hur pass lagligt KSRR:s planerade expansion är. Från den 1 januari 2010 gäller ny lagstiftning om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden. Regeringen försöker nämligen äntligen komma till rätta med att kommuner och landsting bedriver en osund konkurrens gentemot privata aktörer.

Lagen gäller både stat kommun och landsting, även exempelvis kommunalförbund, eftersom det är en juridisk person där kommunerna "direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över företaget genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt" som näringsutskottet skriver i sitt betänkande.

Näringsutskottet skriver i ett pressmeddelande om den nya lagstiftningen:
"Den 1 januari 2010 kan därför Konkurrensverket, enligt förslaget, ta initiativ till att pröva fall i Stockholms tingsrätt. Om rätten anser konkurrenssituationen är snedvriden kan stat, kommun eller landsting förbjudas att fortsätta med den aktuella verksamheten."

Stadsmissionen, RIA, Röda korset och alla andra som känner sig utsatta för snedvriden konkurrens från KSRR kan alltså (efter den 1 januari) anmäla dem till Konkurrensverket. De har rätt att få sin sak prövad juridiskt, vilket jag tycker är väldigt bra.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Som styrelseledamot i Stadsmissionen gläds jag med dina rader//B-G

Basse sa...

Tack B-G. Jag är oerhört trött på att kommuner och landsting som expanderar in i fungerande privata marknader. Har de inte nog med saker att göra inom sina kärnverksamheter?

Jag tycker ni ska anmäla. Finns möjligheten att få saken prövad så bör man ta den.