onsdag, december 08, 2010

Rödgrönt mål diskriminerar patienter på landsbygden

På dagens sammanträde med landstingsstyrelsen presenterades en utredning som föreslog ett nytt och gemensamt mål för länet vad gäller inställelsetider för ambulans. Målet som föreslogs var att 85 % av länets befolkning ska nås inom 20 minuter (samt 100% inom 30 minuter).

Problemet med detta förslag är att man då mäter ett snitt på länsnivå, trots att det ser väldigt olika ut i länets kommuner. I tätorterna når man, enligt utredningen, 96% av befolkningen inom 20 minuter medan siffran är avsevärt lägre på landsbygden. För länet som helhet når man knappt 80% inom 20 minuter, och endast genom att "korrigera statistiken" når man 85% idag.

Ett gemensamt mål, ett genomsnitt, för hela länet riskerar alltså att cementera de olikheter som finns. Dessutom är det patientfrånvänt, eftersom detta sätt att mäta utgår från verksamheten (ambulansorganisationen i länet), och inte från patientens perspektiv.

Alliansen yrkade att 85% av länets invånare ska nås inom 20 minuter, oavsett vilken kommun de bor i. Vi vill alltså ha samma mål för varje enskild medborgare - inte ett snittmål som innebär att man resignerar inför de de stora olikheter som finns inom länet. Men de rödgröna röstade ner vårt förslag. I vanlig ordning sätter de systemet före patienten.

Medborgarna får helt enkelt olika valuta för sina skattepengar beroende på om de bor i t ex Gamleby eller Kalmar. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Landstinget i Kalmar län har, som Christer Jonsson (C) skriver, därmed antagit ett mål som diskriminerar invånarna på landsbygden.

Dessutom konstaterade revisorerna i sin rapport kring ambulansverksamheten att beslut av den här typen är strategiskt viktiga och att de bör tas av de folkvalda i landstingsfullmäktige. Inte heller detta ville de rödgröna lyssna på, man expressnedrustar både patientsäkerheten och demokratin. Det rödgröna beslutet kommer, som Pierre Edström (FP) konstaterar, slå hårt mot invånarna i glesbygden.

"Var och en som bor i Kalmar län ska ha rätt till vård i tid, på lika villkor och efter behov." skriver de rödgröna i sitt förord till landstingsplanen 2011-2013. Efter dagens beslut kan jag konstatera att deras fagra ord är kvalificerat skitsnack.

Inga kommentarer: