måndag, oktober 17, 2011

Branden i Berga på väg att klaras upp?

Det verkar, enligt medierapporteringen, onekligen som om polisen i Kalmar nu håller på att klara upp mordbränderna i Berga, som ju kulminerade i förra veckan när nästan halva köpcentret brann ner. Efter matnyttiga tips från allmänheten har det gått snabbt. I skrivande stund pågår häktningsförhanlingar vid Kalmar Tingsrätt, och ett par tonåringar har häktats på sannolika skäl misstänkta för grov mordbrand.

Sannolika skäl är den högre misstankegraden av de två som finns, och det är därför jag bedömer att polisen är på god väg att lösa brottet. Det ska de förstås ha en stor eloge och beröm för.

Den som fälls för mordbrand har i normala fall fängelse att vänta. Bedöms det som grov mordbrand handlar det om många år: "till fängelse på viss tid, lägst sex och högst arton år, eller på livstid". Man brukar dock aldrig döma personer under 18 år till fängelse såvida inte synnerliga skäl finns, och även i dessa fall brukar det bli sluten ungdomsvård snarare än fängelse.

Vid sidan av detta tillkommer givetvis skadeståndsanspråk från de som lidit ekonomisk skada. Det lär i första hand röra sig om försäkringsbolag, och kostnaden för en brand som den i Berga centrum är säkerligen många miljoner kronor. Pengar som kommer utkrävas av den eller de som döms för mordbranden.


PS.
En del tror att föräldrarna per automatik blir betalningsansvariga, det har bland annat pratats om den nya lagen från förra hösten som rör detta. Men en närmare titt på den lagstiftningen visar att den i första hand är skriven med andra typer av brott med, i normala fall, långt lägre nivåer på skadeståndsanspråk i åtanke. Därför har man satt ett tak - en femtedel av ett prisbasbelopp - för hur mycket föräldrarna som mest kan bli skadeståndsskyldiga för brott som deras barn begår. Ur regeringens promemoria (s 55):
"Även ett lågt belopp kan vara nog så betungande för vissa familjer, särskilt vid upprepad skadeståndsskyldighet. Reformen tar vidare sikte på det skadestånd som blir följden av de vanligaste ungdomsbrotten (stöld, misshandel etc.). Vanliga skadeståndsbelopp i detta sammanhang ligger erfarenhetsmässigt på mellan 5 000 och 10 000 kr, även om betydligt större skadestånd naturligtvis regelmässigt förekommer. Med en begränsning till en femtedel av ett prisbasbelopp (år 2009 drygt 8 500 kr) kommer föräldraansvaret i en stor del av fallen att omfatta hela eller i vart fall en större del av skadeståndsbeloppet."
Beloppet gäller per barn. Två vårdnadshavare till ett barn som dömts betala skadestånd ska alltså maximalt tvingas betala en femtedels prisbasbelopp tillsammans: "Om t.ex. två syskon orsakar en skada gemensamt, bör vårdnadshavaren (eller vårdnadshavarna) vara skyldig att ersätta högst ett maxbelopp per underårig".
DS.

DS 2.
Föräldrar kan förvisso hållas ansvariga för sina barns brott, men då krävs "vårdslöshet" från vårdnadshavarnas sida och - eftersom jag inte är jurist på något sätt - så vet jag faktiskt inte om det villkoret är uppfyllt här.
DS 2.

Inga kommentarer: